• 12
  • 11
  • 13

Үйл ажиллагаа / үзэсгэлэн

Франкфуртын хүрээлэн буй орчны үзэсгэлэн, Шэньжэний бэлгийн үзэсгэлэн! Сайхан бүтээгдэхүүн нь манай ирээдүйн бизнест олон тооны шинэ, хуучин үйлчлүүлэгчдийг авчирдаг!